Normal D-TGA L-TGA Ventricular inversion
RA LA RA LA RA LA RA LA
RV LV RV LV LV RV LV RV
PA AO AO PA PA AO AO PA
Van Praagh denotations-
Situs solitus-
  • Normal- SDS
  • TGA- SDD
  • Corrected TGA- SLL
  • Ventricular inversion- SLI
Situs inversus (opposites of above)-
  • Normal- ILI
  • TGA- ILL
  • Corrected TGA- IDD
  • Ventricular inversion- IDS